S.C.Sinapseria S.R.L.
București, Str. Crângului nr. 8
Sector 1, București
Nr. O.R.C. J40/12026/2013
C.U.I. 32296215

CONDITII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POSTALE

I. PREAMBUL

Toate activitatile S.C. SINAPSERIA S.R.L. se afla in concordanta cu legile in vigoare si cu practica comerciala general acceptata, complinind indeosebi cu legislatia aplicabila in materia furnizarii serviciilor postale.
Pe baza de contract, S.C. SINAPSERIA S.R.L. furnizeaza clientilor sai servicii postale, in conditiile definite de prezentul act, denumit “Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale”.
Sinapseria SRL ofera servicii postale incluse și neincluse in sfera serviciului universal.

II. CONDITII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POSTALE
Art.1. Trimiterile postale acceptate de S.C SINAPSERIA S.R.L. trebuie să indeplineasca urmatoarele conditii, reprezentand reguli obligatorii pentru expeditor, in vederea incheierii si executarii contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) Sa nu depaseasca dimensiuni sau greutati: 2,5 metri lungime, 50 de kg.
b) Sa indeplineasca conditii de ambalare corespunzatoare, respectiv invelisul exterior trebuie sa acopere in intregime continutul trimiterii si sa fie opac, astfel incat sa nu permita vizualizarea continutului;
c) Trim1iterile postale sa fie etichetate in mod corespunzator de catre expeditor;
d) In cazul trimiterilor postale ambalate necorespunzator de catre expeditor, Sinapseria nu raspunde de nicio eventuala deterioare a acestora pe timpul transportului;
e) Sunt refuzate la colectare trimiterile postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale referitoare la obiectele interzise a fi transportate prin reteaua postala. In aceasta categorie intra, insa fara a se limita la acestea, substante stupefiante, substante psihotrope, explozive, inflamabile, arme, munitii, obiecte obscene sau imorale. In aceste cazuri SINAPSERIA S.R.L. are dreptul de a refuza prestarea serviciilor care au acest obiect sau de a lua orice alte masuri conforme cu dispozitiile legale.

Art. 2.Trimiterile postale sunt livrate de catre S.C. SINAPSERIA S.R.L. in zona metropolitana Bucuresti.
Art. 3.Modalitatile de plata a serviciilor postale prestate sunt:
-numerar;
– ordin de plata.

Art. 4. Sinapseria isi rezerva dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterii postale in cazul in care expeditorul/destinatarul nu a platit integral tariful corespunzator.
În cazul în care destinatarul nu este gasit, acestuia ii va fi lasat un aviz, iar trimiterea postala va fi pastrata, în vederea predării, la punctul de contact, timp de 5 zile de la data avizarii destinatarului.

III. CONDITII DE CALITATE

Art. 5 S.C. SINAPSERIA S.R.L. se obliga:
a) Sa efectueze la timp si in conditii de buna calitate prestatiile pentru expeditor si sa nu dauneze prin activitatile sale relatiilor expeditorului cu partenerii sai;
b) Sa nu deschida trimiterea postala;
c) Sa nu utilizeze metode de manipulare a trimiterilor postale care pot da altor persoane posibilitatea cunoasterii continutului trimiterii postale;
d) Sa asigure secretul corespondentei, protectia datelor cu caracter personal, confidentialitatea informatiilor transmise sau stocate si a relatiilor expeditorului cu partenerii sai, protectia dreptului la viata privata;
e) Sa nu utilizeze, pe intreaga perioada in care se afla in detentia trimiterii postale, metode de manipulare care pot altera ori deteriora, prin interventia unor factori externi, trimiterea postala sau doar continutul acesteia;
f) Sa informeze de indata expeditorul, daca are cunostinta de anumite schimbari privind informatiile de distributie (schimbare adresa, persoana de contact, etc);
g) Sa respecte timpii de livrare ai trimiterilor postale ceruti de client;
h) Sa predea trimiterea postala la adresa destinatarului, personal catre acesta sau catre persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala;
i) Sa primeasca reclamatiile prealabile adresate de utilizatorul care se considera prejudiciat, prin prestarea necorespunzatoare a unui serviciu postal.

Art. 6. SINAPSERIA SRL este furnizor de servicii “Express” si garanteaza livrarea trimiterilor postale interne intr-un termen, dupa cum urmeaza:
120 de minute pentru trimiterile postale livrate in București. Pentru restul serviciilor postale soc. Sinapseria garanteaza un termen de 24 de h.
Art. 7. In cazul in care SINAPSERIA SRL depaseste termenii de mai sus din motive imputabile acorda expedierea gratuita a trimiterii postale intarziate sau acorda o alta trimitere postala gratuita.

Art. 8. In cazul serviciului « Ramburs », SINAPSERIA SRL va incasa la predarea trimiterii postale contravaloarea bunului care face obiectul acesteia si o va transmite ulterior expeditorului in termen de 24 de h de ore din momentul livrarii.
Art. 9. « Confirmarea de Primire » – serviciul postal a carui particularitate consta in predarea catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrata, dovada confirmata in scris de catre destinatar ce se returnreaza expeditorului in termen de 48 de ore din momentul livrarii trimiterii postale.

IV. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art. 10. S.C. SINAPSERIA S.R.L. este raspunzatoare fata de utilizatori pentru prestarea serviciului in conditiile prevazute de legislatia in materie si de contractul incheiat cu expeditorul.

Art. 11. In cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, S.C. SINAPSERIA S.R.L. raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrarii la destinatar.

Art. 12. In urmatoarele cazuri SINAPSERIA S.R.L. este exonerata de raspundere :
– Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
– Paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care SINAPSERIA SRL nu este chemata potrivit legii sa raspunda;
– Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale ;
– Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Art. 13.Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate timp de 9 luni in sediul SINAPSERIA SRL din Bucuresti. Daca in acest timp expeditorul sau destinatarul nu au revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fara nicio notificare sau formalitate prelabila in proprietatea SINAPSERIA SRL. Pentru orice pastrare a trimiterii postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului SINAPSERIA SRL va percepe un tarif de 1leu/zi.

Art. 14. In masura in care furnizorul de servicii postale nu respecta conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, acesta va raspunde pentru prejudiciul produs, in masura in care acesta este dovedit.

V. RECLAMATII SI SUGESTII

Art. 15. SINAPSERIA SRL a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, distrugerea partiala totala sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea conditiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc.). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
Expeditorul/destinatarul nemultumit de serviciile oferite, poate formula o reclamatie scrisa prin mail pe adresa contact@sinapseria.ro sau prin post cu confirmare de primire, la adresa sediului din strada Madrid, nr.6, sect 1, Bucuresti.
SINAPSERIA SRL nu este obligata sa ia in considerare o reclamatie decat in momentul in care s-a efectuat plata contravalorii serviciului postal prestat.
Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale.
Furnizorul de servicii postale are obligatia de a solutiona reclamatia prealabila in termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.
Persoanele reclamante trebuie sa depuna/trimita la SINAPSERIA SRL toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de transport (sau AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiza). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj se fac la livrare si nu ulterior acesteia.
Serviciul de Relatii cu Clientii confirma reclamantului primirea reclamatiei prin email sau prin completarea confirmarii de primire in cazul transmiterii printr-un serviciu postal si raspunde in scris reclamantului prin email sau prin adresa inaintata printr-un serviciul postal.
Orice reclamatie se va inregistra in “Registrul Electronic de Reclamatii” si solicitantul va fi despagubit in functie de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata in termen de 30 de zile de la data solutionarii favorabile a reclamatiei.
Daca reclamatia este intemeiata, despagubirea se acorda cash daca solicitantul este persoana fizica si prin ordin de plata sau prin compensare daca solicitantul este persoana juridica. Reclamatia se va considera intemeiata daca potrivit intelegerii contractuale sau dispozitiilor legale SINAPSERIA SRL este obligata sa acorde despagubiri. SINAPSERIA SRL colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii, colaboreaza cu alti furnizori de servicii postale dar raspunde fata de clienti astfel:
– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala sau partiala a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata SINAPSERIA SRL acorda o despagubire egala cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului;
– In caz de disparitie, furt sau distrugere totala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, SINAPSERIA SRL acorda o despagubire cu intreaga valoare declarata, daca clientul plateste o taxa suplimentara de 1% din valoarea declaratain avans.
– In cazul in care clientul plateste taxa suplimentara de 1%, este despagubit conform valorii declarate si trimiterea postala despagubita integral intra in custodia SINAPSERIA SRL.
– In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, daca clientul a platit taxa suplimentara de 1% din valoarea declarata SINAPSERIA SRL acorda o despagubire egala cu valoarea corespunzatoare partii lipsa, distrusa sau deteriorata pentru trimiterile depuse deschise. Pentru cazurile mai sus mentionate, in afara despagubirilor prevazute mai sus se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii.
– In caz de disparitie, furt sau distrugere partiala a trimiterior postale care fac obiectul unui serviciu cu valoare declarata, SC. Sinapseria despagubeste o cota parte corespunzaotare greutatii lipsa din valoarea declarata pentru trimiterile postale depuse inchise.

Administrator,
Găitănaru Andrei Pătru Dor